วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

[Review] WD My Book World Edition 1TB


วันนี้ i3 ได้ฮาร์ดดิกส์ External จาก WD มาครับ เจ้าฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้มีชื่อว่า WD My Book World Edition ครับ ฮาร์ดดิสก์ External รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลภายในหรือองค์กรณ์ขนาดเล็กได้อย่าง ดีเยี่ยม โดยใช้สาย LAN ความเร็วสูง 1Gbps เป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูลทั้งหมดครับ

>> อ่านต่อ กดที่นี่ครับ